Terug naar het overzicht

Gebruikersgroepen en publicatierechten

Het kan gebeuren dat een redacteur met minder ervaring per ongeluk bepaalde instellingen wijzigt, waardoor een bepaalde pagina niet meer naar behoren functioneert. Gelukkig is dit eenvoudig te voorkomen door de publicatierechten bij te werken. Je kunt verschillende beheersrollen toewijzen aan verschillende account. Hiertoe behoort ook een rol met beperkte rechten voor degenen die bijvoorbeeld alleen de tekst hoeven te wijzigen.

De gebruikersgroepen – of User Groups – die beschikbaar zijn voor nieuwe gebruikers zijn: Administrators, Writers, Editors, Translators en Sensitive Data. Het is echter ook mogelijk om eigen, aangepaste gebruikersgroepen te maken.

Publicatierechten

Machtigingen

Afhankelijk van de gebruikersgroep waaraan een gebruiker is toegevoegd, heeft elke gebruiker bepaalde machtigingen die aan zijn of haar account gekoppeld zijn. Deze machtigingen maken het voor gebruikers mogelijk, of juist niet om bepaalde activiteiten uit te voeren. Machtigingen (Permissions) zijn eenvoudig in te stellen:

Instellingen publicatierechten